اطلاعیه‌ها

آخرین به روزرسانی‌ها و اطلاعیه‌های مهم را در این صفحه دنبال کنید.

پوشش خبری مدیرعامل شرکت در فناور برتر دانشگاه

مدیرعامل شرکت در فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی، با حضور در پوشش خبری، نشان می‌دهد که همکاری بین صنعت و دانشگاه می‌تواند به توسعه فناوری‌های پیشرفته در زمینه بهداشت و درمان کمک کند و این همکاری‌ها می‌توانند بهبود چشمگیری در سلامت جامعه ایجاد کنند.

مشاهده

معرفی دستگاه ویروس کش شرکت بهره هوشمند در اخبار شبکه 4

شرکت بهره هوشمند با معرفی دستگاه ویروس کش کرونا در برنامه اخبار شبکه 4، گام مهمی در راستای مبارزه با این ویروس پرخطر برداشته است.

مشاهده

برنامه میدون شبکه 3

حضور شرکت بهره هوشمند سلامت در برنامه میدون شبکه 3، به‌عنوان یک فرصت برای معرفی فناوری‌های نوین و نقش برجسته آن در بهبود سلامت جامعه، نشانگر تعهد این شرکت به ارائه راهکارهای نوآورانه و موثر در زمینه بهداشت و درمان است.

مشاهده